اروند شهاب

نمایشگر شهری میدان قدس

سفارش دهنده
بانک ملت
تاریخ پروژه
1401/03/17
موضوع پروژه
تلویزیون شهری میدان قدس
خدمات پروژه
تلویزیون شهری

توضیحات پروژه

در رتبه بندی شرکت های برتر ایران توسط سازمان مدیریت صنعتی در سال 1400 ، بانک ملت مفتخر به کسب عناوینی از جمله:

1- کسب رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه بانک ها موسسات اعتباری کل کشور

2- کسب رتبه دوم از نظر شاخص فروش در بین 500 شرکت بزرگ کشور

3- کسب رتبه سوم از نظر شاخص ارزش افزوده در بین 500 شرکت بزرگ کشور

شد. به همین منظور تیزراکران شده در راستای کسب عناوینی است که بانک ملت موفق به کسب آن شده است.

تصاویر پروژه

نمایشگر-شهری-میدان-قدس