اروند شهاب

نمایشگر شهری هفت تیر

سفارش دهنده
بانک ملت
تاریخ پروژه
1401/05/17
موضوع پروژه
نمایشگر شهری هفت تیر
خدمات پروژه
تلویزیون شهری هفت تیر

توضیحات پروژه

تصاویر پروژه

نمایشگر-شهری-هفت-تیر