اروند شهاب

نمایشگر شهری میدان صادقیه

سفارش دهنده
بانک ملت
تاریخ پروژه
1401/03/17
موضوع پروژه
تلویزیون شهری میدان صادقیه
خدمات پروژه
تلویزیون شهری

توضیحات پروژه

تصاویر پروژه

نمایشگر-شهری--میدان-صادقیه