اروند شهاب

موشن گرافیک بید بلند خلیج فارس

سفارش دهنده
شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس
تاریخ پروژه
1401/02/18
موضوع پروژه
روز پدر
خدمات پروژه
موشن گرافیک

توضیحات پروژه

تصاویر پروژه

موشن-گرافیک-بید-بلند-خلیج-فارس