اروند شهاب

مدیریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

سفارش دهنده
بانک ملت
تاریخ پروژه
1399/08/17
موضوع پروژه
طراحی اینفوگرافیک
خدمات پروژه
طراحی اینفوگرافیک

توضیحات پروژه

تصاویر پروژه

مدیریت-مبارزه-با-پولشویی-و-تامین-مالی-تروریسم