اروند شهاب

چک صیادی

سفارش دهنده
بانک دی
تاریخ پروژه
1400/10/08
موضوع پروژه
آموزش نقد کردن چک برگشتی طبق قانون جدید چک های صیادی
خدمات پروژه
طراحی پوستر

توضیحات پروژه

دارندگان چک برگشتی می‌توانند با برداشتن تنها ۵ گام، به وصول چک برگشتی اقدام کنند. با دریافت گواهی‌نامه عدم پرداخت از بانک و ارجاع آن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، چک برگشتی شما توسط اجرائیه قضایی وصول خواهد شد.

گام اول:

1- رفتن به بانک
2- برگشت زدن چک
3- دریافت گواهی نامه عدم پرداخت

گام دوم:

1- رفتن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
2- درخواست صدور اجرائیه قضایی

گام سوم:

انتظار یک هفته ای برای انجام اقدامات اداری توسط مراجع قضایی

گام چهارم:

دریافت اجرائیه قضایی

گام پنجم:

نقد کردن چک برگشتی به وسیله اجرائیه قضایی

در همین راستا اینفوگرافیک مراحل نقد کردن چک صیادی برگشتی به سفارش بانک دی توسط تیم طراحی شرکت مه بانگ آتیه اجرا و انجام گردید.

    

تصاویر پروژه

چک-صیادی