اروند شهاب

چک صیادی

سفارش دهنده
بانک دی
تاریخ پروژه
1400/06/22
موضوع پروژه
آثار صدور چک بلامحل
خدمات پروژه
طراحی پوستر

توضیحات پروژه

چک صیادی، نوع جدیدی از چک بوده که مطابق مقررات قانون جدید صدور چک، از طریق سامانه صیاد و تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی صادر می گردد. رنگ بنفش، شناسه صیادی چک، امکان اجرای مستقیم و لزوم ثبت در سامانه صیاد از ویژگی های چک صیاد می باشد.

در همین راستا در صورت نقد نشدن چک طی 10 روز ، محدودیت‌ها و محرومیت‌های سامانه صیاد اعمال می شود که می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ به صادر کننده چک به میزان کسری چک 

2- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی

3- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

4- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی

بر این اساس اینفوگرافیک آثار صدور چک بلامحل به سفارش بانک دی توسط تیم طراحی شرکت مه بانگ آتیه اجرا و انجام گردید.

تصاویر پروژه

چک-صیادی