اروند شهاب

طراحی لوگو فروشگاه الیس کالا

سفارش دهنده
فروشگاه الیس کالا
تاریخ پروژه
1399/04/01
موضوع پروژه
طراحی لوگو فروشگاه الیس کالا
خدمات پروژه
طراحی لوگو

توضیحات پروژه

تصاویر پروژه

طراحی-لوگو-فروشگاه-الیس-کالا