اروند شهاب

سازه تبلیغاتی ساعت گل

سفارش دهنده
مه بانگ آتیه
تاریخ پروژه
1401/02/17
موضوع پروژه
سازه تبلیغاتی ساعت گل
خدمات پروژه
سازه تبلیغاتی

توضیحات پروژه

مجموعه ساعت گل، بزرگترین ساعت در ایران و بزرگترین سازه ی محیطی در سراسر کشور می باشد که از ویژگی های خاصی برخوردار می باشد. این سازه از لحاظ موقعیت مکانی، در محدوده اراضی عباس آباد و اتوبان های همت و مدرس قرارگرفته و بعنوان نقطه استراتژیک شهرتهران به شمار می آید. با توجه به محل قرارگیری و شرایط خاص این سازه و استفاده تبلیغاتی به مساحت حداکثر 90متر مربع از آن سازه و میانگین تردد روزانه حداقل 2 میلیون نفر در این محدوده، توانسته است به اثربخشی این سازه برای برندهای مختلف بیافزاید.

تصاویر پروژه

سازه-تبلیغاتی-ساعت-گل