اروند شهاب

معرفی شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس

سفارش دهنده
شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس
تاریخ پروژه
1400/09/08
موضوع پروژه
فعالیت مجدد پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس
خدمات پروژه
موشن گرافیک

توضیحات پروژه

تصاویر پروژه

معرفی-شرکت-پالایش-گاز-بید-بلند-خلیج-فارس