اروند شهاب
14 شهریور 1401 - 08:52

اهمیت تبلیغات

اهمیت تبلیغات

تبليغات تجاري در جامعه امروز از دو زاويه اقتصاد و فرهنگ مورد توجه محققان و پژوهشگران علوم اقتصادي و مطالعات فرهنگي قرار دارد. اهميت تبليغات در سازوكار اقتصادي به  حدي است كه سالانه ميلياردها دلار را به اين بخش معطوف مي كند. اين حجم عظيم سرمايه گذاری نشانۀ آن است كه بالاخره تبليغ تأثيرهای اقناعي بر مخاطبان خود دارد [1]. تبليغات يكي از گسترده ترين حوزه هاي سيستم هاي بازاريابي تلقي مي شود. اهميت تبليغات به اندازه اي است كه در ذهن مردم واژه بازاريابي با تبليغات مترادف شده است. اكنون با توسعه اقتصاد برآمده از جهاني سازي و پيشرفت فناوري اطلاعات، تبليغات آنلاين به مهم ترين كانال بازاريابي جهان تبديل شده و به دليل ويژگي هايي همچون هزينه اندك، تعامل و سهولت دسترسي مؤثر، نوع جديدي از ابزارهاي بازاريابي به شمار مي رود. توسعه اينترنت موجب شده است كه رشد و گسترش تبليغ در اين رسانه جديد نيز به شدت در كانون توجه شركت هاي فعال قرار گيرد. برخي از محققان معتقدند كه اين روزها به دليل رشد و گسترش فضاي مجازي، اين فضا در معرض تهديد قرار گرفته، چرا كه هرچه گسترۀ تبليغات افزايش مي يابد، توجه مردم به آگهي هاي بازرگانی كمتر شده و تبليغات مكرر سبب كاهش توانايي و ظرفيت كسب فضا در ذهن مشتريان مي شود [2].


رسانه هاي گروهی وسایلی هستندکه از طریق آن ها، ارتباط جمعی امکان پذیر می شود. امروزه وسایل ارتباط جمعی از طریق انتقال اطلاعات و مبادله افکار، نقش بسیار مهمی را در شکل دهی به افکار عمومی مردم جهان بازي می کنند. بر این اساس می توان گفت که دنیاي امروزی انسان ها، محصور در دنیاي ارتباطات و اطلاعات شده که با ابزار و وسایل گوناگون اطلاعاتی و ارتباطی، ذهن انسان ها را در راستاي اهداف از پیش تعیین شده خود حرکت می دهند. امروز ما در عصر ارتباطات به سر می بریم. دورانی که مشخصه بارز آن تلاش براي باورهاي همگانی است. تبلیغ یکی از وسایل ارتباطی در دست بسیاري از دست اندرکاران صنعت رسانه می باشد که می تواند تأثیر خوبی بر مخاطبان داشته باشد. تبلیغ و تبلیغات تبلیغ ریشه درزندگی اجتماعی انسانها دارد عملی است که در آن فروشنده یا تولید کننده اي با انجام امري سعی می کند که خریدار بالقوه را از تولید این محصول آگاه کند. انجام این عمل با روش هاي گوناگونی انجام می شود [3].


چند دهۀ اخیر، بستر تحولات عمیق در اقتصاد جهانی بوده که حلقۀ رقابت در عرصۀ تبلیغات را هر روز تنگ تر و پیچیده تر نموده است. امروزه بخش قابل توجهی از ارتباطات روزمره وابسته به تبلیغات می باشد؛ تبلیغاتی برای به جریان افتادن و پیشرفت ارتباطات، عرضۀ خدمات و کالا، فراخوانی، هشداردادن، بازداشتن، تشویق و ترویج کردن و .. که در این میان مؤثرترین ابزار تبلیغاتی که می تواند جوابگوی تمامی این موارد باشد، اعلان است که در معرض دید همگان عرضه شده و به دلیل کارایی، بخش وسیعی از تبلیغات را به عهده گرفته و از نقش اطلاع رسانی ارزشمندی برخوردار است. در واقع اعلان، مخاطب را نه به تفکر بلکه به تبعیت واداشته و به اشکال گوناگون با منتقل نمودن اطلاعات دانش جدید و تبادل افکار، نقش بسیار مهمی در پیشرفت جوامع به عهده دارد. اعلان در مقولۀ عرضه و تبلیغات قرار دارد؛ جایی که کلمه و تصویر به گونه ای مقتصد با مفهومی خاص و به یاد ماندنی در کنار هم قرار می گیرند [4].
واژه های مرتبط: سایت تبلیغات، معنی تبلیغات، انواع تبلیغات، تبلیغات تلویزیونی، تعریف تبلیغات، تبلیغات در اینستاگرام، عکس تبلیغات، تبلیغات تلویزیونی، سایت تبلیغاتی رایگان جدید، سایت تبلیغات رایگان در اینترنت، محل تبلیغات رایگان، بهترین سایت ها برای تبلیغات، تبلیغات رایگان در گوگل، سایت رایگان تبلیغ گوگل، تبلیغات چیست  
منابع
[1]. رسولی،  محمدرضا. (1390). آسیب شناسی تبلیغات تجاری ایران، فرهنگ ارتباطات، 1(2)، 1-24.
[2]. جلالت، شبنم، قلي پورسليماني، علي. (1398). تأثير سبک زندگي الکترونيک بر اجتناب از تبليغات اينترنتي با تبيين نقش تعديلگري تجربه منفي و ازدحام تبليغات، مدیریت بازرگانی، 11(2)، 341-356.
[3]. شاه محمدی، عبدالرضا.  حسینی، محمد. (1391). بررسی نقاط ضعف تبلیغات، مطالعات رسانه ای، 7(17)، 13-22.
[4]. رهبرنیا، زهرا، مهریزی ثانی، سمیه. (1387). راهبردهای تبلیغات در اعلان، نشریه هنرهای زیبا، 36، 87-100. 

ارسال نظرات

متن پیام
لطفا صبر کنید...